simek
Simek time

facebook follow

simek

 

     

 

 

 

Skipet har lengde 74 m, og vil være utrustet for 22 manns besetning. Hovedmotorer er fra Bergen Diesel og skipet skal bygges i.h.h.t. Det Norske Veritas sin klasse.

Skipet skal leveres 12.07.2012

Simek AS har tidligere bygget 12 stk. UT 755 i forskjellige versjoner.

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

Adm. Dir. Øyvind Iversen Mob 90 12 67 22

Viseadm. Dir. Magne Grøtteland Mob 99 16 65 99