simek
Simek time

facebook follow

simek

 

1-Uke 3 17 januar 042    

Navigasjonsbroen - Navigation Bridge

 

 

125 - Innredningsarbeidet har startet

Innredningsarbeidet i overbygget på bygg nr. 125 har startet. Arbeidet har begynt på lugarene og på navigasjonsbroen.

Overbygget skal innredes og klargjøres for montering etter sjøsetting i mars 2013.

 

Interiorwork in the superstructure on Yard no. 125 has commendced in the staterooms and at the navigation bridge.

The block is being prepared for assembly after sealaunching in March 2013.

 

Teknisk informasjon - Technical information

Images from Yard no. 125