simek
Simek time

facebook follow

simek

 

07-Uke 4 31 januar 022-001    

Starboard main engine

 

 

125 - Arbeidet fortsetter

Konstruksjonen av bygg nr 125 viser god framgang.

  • Innredningsarbeidet i overbygget fortsetter.
  • På navigasjonsbroen har innredningen startet. De forskjellige monitorene og datamamaskinene begynner å komme på plass.
  • Blokk 4 (den fremste) er ferdig sandblåst og malt (grunning), og vil snart bli satt sammen med resten av skroget.
  • Monteringen av propellene har begynt.
  • Motorene har blitt installert ombord.

Bygg nr. 125 skal levers i mai 2013 til Atlantic Offshore.

 

Construction of Yard no. 125 is showing good progress

  • Interior work in the superstructure continues.
  • Interior work on the navigation bridge has commenced. The various monitors and computers has arrived and will be installed continuously.
  • The forward section, block 4 has been sandblasted and painted (priming) and will be assembled to the rest of the hull soon.
  • Mounting of the propellers has commenced.
  • The main engines have been installed in the hull.

Yard no. 125 will be delivered in May 2013 to Atlantic Offshore.

 


Images from Simek