simek
Simek time

facebook follow

simek

 

 128133
Tegning av bygg nr. 128 og 133

Nye kontraker! Bygg nr. 128 og 133

Simek A/S har signert kontrakt med rederiet Fletcher Shipping Ltd om bygging av to supply båter av typen UT 755 LC. Rederiet, er lokalisert i Aberdeen Skottland, og rederiet er et nytt bekjentskap for Simek A/S. Vi håper at vi i fremtiden kan få bygge flere båter til dem og ser frem til en god byggeprosess.

Kontrakten som har en verdi av ca. 420 millioner sikrer arbeid for Simek A/S og Flekkefjord Elektro AS, og vil bli levert medio april 2015.

Skipene vil bli bygget ved at Simek får produsert seksjoner i Polen. Seksjonene blir fraktet hjem på lekter, malt og sammensatt i Simek A/S’ oppvarmede byggehall.

Skipet er designet av Rolls-Royce Marine AS, og er av typen UT 755 LC.

Nybygget får 2 stk. hovedmotorer av type Rolls-Royce Bergen hver på 2560 kW, som gir skipet totalt 6960 hk og forventet fart på ca. 15 knop.

Skipet får følgende hoved-dimensjoner:

            Lengde over alt                                             76,60 m

            Bredde                                                           16,00 m

            Dybde til dekk                                                7,00 m

Innredningen for 30 mann er fordelt på 8 stk. 1-manns, 5 stk. 2 manns og 3 stk. 4-manns passasjer lugarer, alle med egen dusj og toalett. Det vil bli lagt stor vekt på utformingen av innredningen om bord med tanke på mannskapets trivsel, da det er her de tilbringer mye av sin tid mens de er ombord.

Skipet har følgende klassenotasjoner;

COMF-V(3) for å gi et rolig og behagelig skip med tanke på støy og vibrasjoner.

CLEAN, for å ivareta miljøet med tanke på å unngå forurensning av miljøet, luft og vann.

DynPos AUTR, dynamisk posisjonering, klasse 2, for å holde skipet i posisjon i forhold til installasjoner til havs, og ved f. eks. under vanns oppdrag.

Skipet er utrustet med tanker for føring av forskjellige laster til oljeinstallasjonene til havs, som vann, olje, mud, brine, base olje, sement etc. Egne losse pumper losser lasten til installasjonene. I tillegg kan skipet ta dekkslast som rør, containere etc.     

Simek A/S har i dag en båt under bygging for Møkster. Denne skal leveres i mai. Så følger levering av nybyggene til Fletcher Shipping Ltd for levering i november 2014 og april 2015. Dette gir en samlet ordre reserve for Simek A/S på ca. 760 millioner.