simek
Simek time

facebook follow

simek
Vistal b4    
Vistal Shipyard block 4    
Montex b3    
Montex Shipyard block 3    
Partner b5    

Partner Shipyard block 5

 

 

128 - Construction is in progress

11.04.14: Construction of blocks for Yard no. 128 are underway.

The construction of the blocks is being cooperated between the shipyards Vistal Gdynia, Montex Gdansk and Shipkits b.v/Partner Szczecin.

Yard no. 128 will be delivered to Fletcher Shipping Ltd. in November 2014. A sister ship, Yard no. 133 will be delivered in April 2015.

 

Technical Infomation Yard no. 128

 

--

11.04.14: Konstruksjonen av seksjonene til bygg nr. 128 er underveis.

Konstruksjonen er et samarbeid mellom skipsverftene Vistal Gdynia, Montex Gdansk og Shipkits b.v/Partner Szczecin.

Bygg nr. 128 skal leveres til Fletcher Shipping Ltd. i november 2014. Et søsterskip, bygg nr. 133 skal leveres i april 2015.

 

Teknisk Informasjon bygg nr. 128