simek
Simek time

facebook follow

simek
5-10010768 739696156083252 8706476933359490125 o-001   
Foto: FFS  
1-DSC 0066-001  
 Block 3  
4-DSC 0072-001  
 Block 4

 

128 - First blocks at Simek

09.05.14: First blocks arrived at Simek last week.

Block 5, the superstructure has been taken into the covered painting shed to be sandblasted and later covered with a layer of priming.

Block 4, the forward hull section has been taken into the covered construction hall awaiting sandblasting and priming after block 5 has been completed.

Block 3 and block 6 is also awaiting the same threatment.

The barge is again on its way to Poland to pick up the two latest blocks for Yard no. 128, block 1 and 2.

 

Follow the towage here: FFS Atlas & Simek II on Marinetraffic

Yard no. 128 will be delivered to Fletcher Shipping Ltd. in November 2014 with a sister ship coming in April 2015.

--

09.05.14: De første seksjonene ankom Simek forrige uke.

 

Blokk 5, overbygget har blitt tatt inn i malerhallen for å bli sandblåst og senere dekket med et lag grunning.

Blokk 4, fremste delen av skroget står inne i byggehallen og venter på å bli sandblåst og grunnet etter blokk 5.

Blokk 3 og blokk 6 venter også på den samme behandlingen.

 

Lekteren er igjen på vei til Polen for å hente de to siste seksjonene til Bygg nr. 128, blokk 1 og 2.

Følg slepet her: FFS Atlas & Simek II på Marinetraffic

Bygg nr. 128 skal leveres i november 2014 til Fletcher Shipping Ltd. Et søsterskip skal leveres i april 2015.

 

Teknisk Informasjon bygg nr. 128 - Technical Infomation Yard no. 128