simek
Simek time

facebook follow

simek

5-DSC 0075-001
 
6-DSC 0078-001  
1-DSC 0063-001  

128 - Blocks has been assembled

04.07.14: Block 2,3 and 6 has been assembled with block 1 at the slipway.

Yard no. 128 will be delivered to Fletcher Shipping Ltd. in November 2014 with a sister ship coming in April 2015. Steel cutting for the next ship has commenced in Poland.

--

04.07.14: Blokk 2,3 og 6 har blitt satt sammen med blokk 1 på beddingen.

Bygg nr. 128 skal leveres i november 2014 til Fletcher Shipping Ltd. Et søsterskip skal leveres i april 2015. Kutting av stål til det skipet har startet i Polen.

 

 

 

 

Teknisk Informasjon bygg nr. 128 - Technical Infomation Yard no. 128