simek
Simek time

facebook follow

simek

 

x2905200908303253352149    

" PARAT MSH Horizontal Smoke Tube Boiler"

 

 

129/130 - Parat-avtale med Simek

Parat Halvorsen AS har fått i oppdrag å levere oljefyrte kjelanlegg til Simeks nybygg BN 129 og BN 130 med ytterligere én i opsjon. Kjelanleggene er av kombiutgave for produksjon av både varmtvann og damp samt at de skal leveres med komplett anlegg for dampinjeksjon og oppvarming av ORO tanker.

De oljefyrte kjelene er av tre-trekk design, noe som gjør kjelene mindre plasskrevende en standard kjeler samtidig med at de opprettholder sin høye kapasitet, skriver Parat Halvorsen på sin hjemmeside.

Skipene som skal bygges er konstruert av Skipsteknisk AS i Ålesund og er av ST-216 Arctic-design med en lengde på ca. 85 meter, bredde på 19,2 meter og vil ha en innredning til ca. 20-25 personer. De to PSV’ene som er kontrahert av Gulf Offshore Norge skal leveres i henholdsvis medio og ultimo 2013.

Skipsteknisk har i sitt ST-216 design lagt stor vekt på at nybyggene får en grønn miljøprofil. Lavt energiforbruk som i tillegg imøtekommer de strengeste utslippskrav er her en viktig faktor.

Les mer om kjelen her.

--

Simek contracts generate work for local industries. The local company "Parat Halvorsen AS" will deliver oil-fired boilers to Simek NB 129 and 130, with optional delivery of a third boiler.

Read more about the boiler here.