simek
Simek time

facebook follow

simek

 

block 1 2 3 4 5 07.09.12 3    

Deler av skroget

Parts of the hull

 

 

129 - Begynner å se ut som et helt skip

 

NB 129 som bygges i Polen begynner å se ut som et helt skip. Skroget vil bli fullført mot slutten av året og tauet til Simek ved årsskiftet for utrustning.

Skipet skal leveres til Gulf Offshore Norge iløpet av sommeren 2013.

 

NB 129 which is being constructed in Poland is taking shape of a complete ship. The hull will be completed by end 2012 and then towed to Simek for outfitting.

The ship will be delivered to Gulf Offshore AS summer 2013.