simek
Simek time

facebook follow

simek
  5-DSC 0153-001
  8-DSC 0162-001
 

7-DSC 0160-001

129 - Det jobbes på mange områder


14.03.13: På bygg nr. 129 jobbes det nå på mange områder.

  • På navigasjonsbroen blir vinduene satt inn i løpet av de neste dagene.
  • I overbygget er arbeidet med isolering og rørarbeidet godt i gang.
  • I maskinrommet har den første av tre hovedmotorer kommet på plass.
  • Akterenden blir nå sandblåst og grunnet.
  • Maling av skroget vil bli gjort i uke 13.

14.03.13: On Yard no. 129, work is progressing in many areas.

  • The windows are being installed on the navigation bridge.
  • Insulation and pipe work are proceeding well in the superstructure.
  • One of three main engines have been lifted onboard and installed in the engine room.
  • The stern is being blasted and painted.
  • Painting of the hull will be done in week 13.

 

Teknisk informasjon bygg nr. 129 - Techical information Yard no. 129

 
Images from Angholmen