simek
Simek time

facebook follow

simek
 08-DSC 0029-001    

Ankervinsjer - Anchor winches

   

11-DSC 0033-001

   
 Dekkskraner - Deck cranes    
1-Uke 23-014    

Nedre del av masten

Lower part of the radar mast

   

129 - Flere milepæler nådd

 07.06.13: Flere milepæler i utrustningen av bygg nr. 129 har blitt nådd den siste uken.

  • Masten har blitt montert på toppen av overbygget.
  • Skipets to dekkskraner har blitt installert på dekk.
  • Ankervinsjene er nå på plass under dekk.

Skipet er ett ”Platform Supply Vessel” (PSV) av typen ST-216 Arctic design. Det har følgende hoved-dimensjoner:

Lengde over alt                                             92,60 m

        Bredde                                                          19,20 m

Dybde til dekk                                                8,50 m

Innredningen er for totalt 40 personer, fordelt på 14 stk enkle og 13 stk doble lugarer, alle med dusj og toalett.

Bygg nr. 129 skal leveres i juli 2013 til Gulfmark Offshore Norge.

--

07.06.13: Several milestones have been reached in the outfitting progress of Yard no. 129 over the past week.

  • The radar mast has been installed on top of the superstructure.
  • The deck cranes have been installed on deck.
  • Anchor winches have been lifted into place on forecastle deck.

The vessel is a "Platform Supply Vessel" (PSV) of ST-216 Arctic design. It has the following main dimensions:

             Length over all 92.60 m

             Width 19.20m

             Depth to deck 8,50 m

The accommodation is designed for a total of 40 people, divided into 14 single and 13 double cabins, all with shower and toilet.

Yard no. 129 will be delivered in July 2013 to Gulfmark Offshore Norway.

Teknisk informasjon bygg nr. 129 - Technical Information Yard no. 129

 
Images from Simek