simek
Simek time

facebook follow

simek
 05-DSC 0582-001    

Oppholdsrom - Dayroom

   

11-DSC 0592-001

   
Dobbel lugar - Double cabin    
2-Uke 24-014    
 Styrehuset - Wheelhouse    

129 - Utrustningen fortsetter

13.06.13: Utrustningsarbeidet fortsetter ombord på bygg nr. 129.

Blant annet er møbleringen i noen av lugarene påbegynt.

Skipet er ett ”Platform Supply Vessel” (PSV) av typen ST-216 Arctic design. Det har følgende hoved-dimensjoner:

            Lengde over alt                                             92,60 m

            Bredde                                                          19,20 m

            Dybde til dekk                                                8,50 m

Innredningen er for totalt 40 personer, fordelt på 14 stk enkle og 13 stk doble lugarer, alle med dusj og toalett.

Bygg nr. 129 skal leveres i juli 2013 til Gulfmark Offshore Norge.

--

13.06.13: Outfitting work continues onboard Yard no. 129

Among other work, furnishing has commenced in some of the cabins.

The vessel is a "Platform Supply Vessel" (PSV) of ST-216 Arctic design. It has the following main dimensions:

             Length over all 92.60 m

             Width 19.20m

             Depth to deck 8,50 m

The accommodation is designed for a total of 40 people, divided into 14 single and 13 double cabins, all with shower and toilet.

Yard no. 129 will be delivered in July 2013 to Gulfmark Offshore Norway.

Teknisk informasjon bygg nr. 129 - Technical Information Yard no. 129


Images from Simek