simek
Simek time

facebook follow

simek
06-DSC 0017-001

19-DSC 0058-001

129 - Oppdatering uke 25

19.06.13: Utrustningen av bygg nr. 129 viser god framgang.

  • Støping og legging av gulv har kommet godt i gang på de forskjellige dekkene.
  • Møblering pågår for fullt og er fullført i noen lugarer.
  • Eksosrørene har blitt tilkoblet hovedmotorene i maskinrommet.
  • Oppstart av diverse maskiner og utstyr skjer i uke 26.

19.06.13: Outfitting work onboard Yard no. 129 is proceeding well.

  • Casting and flooring is progressing well on various decks.
  • Furnishing is ongoing and has been completed in some cabins.
  • Exhaust pipes have been connected to the main engines in the engine room.
  • Start-up of various machinery and equipment will commence inweek 26.Teknisk informasjon bygg nr. 129 - Technical Information Yard no. 129

 

Images from Simek