simek
Simek time

facebook follow

simek
 04-DSC 0110-001    

MOB båt test - MOB boat test

   

14-DSC 0617-001

   
 Bygg nr. 129 - Yard no. 129    

129 - På prøvetur

20.07.13: Første dag av prøveturen for bygg nr. 129  er nå gjennomført.

Prøveturen gjennomføres for å måle fartøyets ytelse og generelle sjøegenskaper. Disse testene ble gjort i dag:

 • Brannalarm og generell alarm
 • MOB båt
 • Sjøsette MOB båt ved 5 knop
 • Test av ankere, 100 meter
 • Tesing og justering av sidepropeller i baug (flere tester).
 • Justering av radar

Flere tester skal gjennomføres i løpet av de neste dagene, blant annet en DP test.

Dynamisk posisjonering er en metode som brukes for å holde skipet i samme posisjon over havbunnen uten bruk av anker, men ved hjelp av fartøyets egne propeller. DP krever en egen datamaskin som samler data om bølgenes virkning på skroget, om vind, hvilken retning fartøyet peker i, og nåværende posisjon.

Til stede under prøveturen er tekniske representanter fra verftet, inspektører fra rederiet og sertifiseringspersonell.

Følg bygg nr. 129 på Marinetraffic.com

 

20.07.13: Yard. no 129 completed the first day of its seatrial today.

Sea trials are conducted to measure the vessel’s performance and general seaworthiness. These test were performed today:

 • Fire alarm and general emergency alarm
 • MOB boat
 • Launching MOB boat at 5 knots
 • Anchors, 100 meters depth
 • Testing and adjustments of bow thrusters
 • Adjustment of radar

More tests will be conducted over the next days, including a DP test.

Dynamic positioning (DP) is a computer-controlled system to automatically maintain the vessel's position and heading by using its own propellers and thrusters. Position reference sensors, combined with wind sensors, motion sensors and gyro compasses, provide information to the computer pertaining to the vessel's position and the magnitude and direction of environmental forces affecting its position.

In attendance during the seatrial are technical representatives from the builder, inspectors from the company/owner and certification officials.

Follow Yard no. 129 on Marinetraffic.comImages from Seatrail