simek
Simek time

facebook follow

simek

 

Ny kontrakt, bygg nr 130!

Arbeid sikret frem til november 2013.

Simek A/S har signert kontrakt med rederiet Gulf Rederi AS i Sandnes. Det blir verftets nybygg nr. 130. Dette er den andre kontrakten signert med samme rederi, på kort tid. Høsten 2011 signerte Simek første kontrakt, med levering av et nærmest identisk skip, i juni 2013.

Gulf Rederi AS er ett datterselskap av Gulfmark Offshore, ett av verdens ledende på å levere transportmateriell til oljeselskap over hele verden, med hovedvekt på Nordsjøen, Sydøst Asia og det Amerikanske kontinent. Gulfmark Offshore disponerer totalt en flåte på 89 skip.

Gulf Offshore i Sandnes styrer sammen med søsterselskap i Aberdeen, Gulfmark Offshore sine operasjoner i Nordsjøen, hvor de til sammen opererer 39 skip.

Rederiet er ett gammelt kjennskap for Simek A/S, da vi tidligere har levert 2 skip som opereres av Gulf, og har ett i ordreboken.

 

Skipet er ett 92,60 m langt ”Platform Supply Vessel” (PSV) av typen ST-216 Arctic fra Skipsteknisk AS. Kontrakten gir arbeid for Simek A/S og Flekkefjord Elektro AS frem til leveringen i juni 2013.

Skipet som er designet av Skipsteknisk AS, i Ålesund, er en videreutvikling av ST-216L CD, hvor det er tatt hensyn til det siste innen ”Clean Design” med tanke på å unngå forurensning fra skipet både til sjø og luft. Skipet har dobbel hud, med andre ord ingen tanker som inneholder forurensende væsker grenser mot sjø. Dette vil si at dersom skipet får en skade i side eller bunn, vil det kun lekke ut vann da diesel og andre forurensende væsker vil være innenfor det doble skallet.

Skipet skal også utstyres med katalysatoranlegg for å rense eksosen fra motorene og dermed redusere NOx utslipp.

Nybygget får dieselelektrisk fremdriftsanlegg med 3 stk. generatorer, på totalt ca. 8.400 kW. Disse leverer strøm til bl.a. 2 stk elektrisk drevne propellere akter, hver på ca. 2.600 kW. Dette vil gi en forventet fart på ca.16,0 knop. I tillegg skal skipet utstyres med 2 stk sidepropellere og en opptrekkbar propell forut.

Skipet får følgende hoved-dimensjoner:

  •             Lengde over alt                                             92,60 m
  •             Bredde                                                          19,20 m
  •             Dybde til dekk                                                8,50 m

Innredningen er for totalt 40 personer, fordelt på 14 stk enkle og 13 stk doble lugarer, alle med dusj og toalett. Det vil bli lagt stor vekt på utformingen av innredningen om bord med tanke på mannskapets trivsel, da det er her de tilbringer mye av sin tid.

Skipet skal bygges til høyeste klasse i Det norske Veritas med følgende klassenotasjoner; D.n.V. +1A1, SF, E0, DK(+), Dynpos AUTR, HL(2,8), LFL*, CLEAN DESIGN, COMF-C(3)-V(3), NAUT OSV (A), ICE-1B, WINTERIZED BASIC, SPS, OIL RECOVERY.

Skipet skal tilfredsstille Norske myndigheters krav og i tillegg tilfredsstille NOFO 2009 regelverket med tanke på oppsamling av olje ved eventuelle utslipp.

ST-216 Arctic er, som navnet sier, designet med tanke på bruk i nordområdene og er basert på erfaringene fra tidligere leverte ST-216 CD som rederiet har i operasjon. Skipet har isklasse med klassenotasjonen ”Winterized Basic”, som betyr at en tar høyde for å unngå nedising av skipet ved å installere varmekabler i utsatte områder.

 

Skipet er utrustet med tanker for føring av forskjellige laster til oljeinstallasjonene til havs, som vann, olje, mud, brine, base olje, sement etc. I tillegg er skipet designet for å ta dekkslast som rør, containere etc.           

Med denne kontrakten har Simek A/S arbeid ut november2013, selv om det fortsatt er hull i produksjonen som vi håper å fylle med ny leveranse før levering av den første båten til Gulf Rederi AS, i juni 2013.

 

Teknisk informasjon om nybygget her