simek
Simek time

facebook follow

simek

ST-216-2010091-2-side p sjbakgrunn-03112011 Medium

   

Tegning av bygg nr. 129

Drawing of Yard no. 129

   

130 - Slepet starter snart

Slepebåten FFS Atlas har ankommet Gdansk i Polen for å hente skroget til bygg nr. 130.
 
Skroget skal først slepes til Simek, og en uke etter slepes det videre til Angholmen for sandblåsing, maling og generell utrustning. Slepet er beregnet til å ta 3-4 dager, avhengig av hvordan vær og vind er i Østersjøen og Skagerak.
 

Følg slepebåten på Marinetraffic.com

 

FFS Atlas has arrived in Gdansk in Poland as the hull for Yard no 130 is now ready for towage.

The hull will be towed to Simek and approx. a week after arrival Simek, it will be towed to Angholmen for sandblasting, painting and general outfitting. The towing operation is estimated to take 3-4 days, depending on weather conditions in the Baltic Sea and Skagerrak.

 

Follow the tugboat on Marinetraffic.com


 

Teknisk informasjon bygg nr. 130 - Technical Information Yard no. 130