simek
Simek time

facebook follow

simek
5-DSC 0076-001    

Legging av gulv

Floor laying

   

ST-216-2010091-2-side p sjbakgrunn-03112011 Medium

   

Tegning av bygg nr. 130

Drawing of Yard no. 130

   

130 - Oppdatering uke 34

21.08.13: Maling og sandblåsing av skroget til bygg nr. 130 har kommet godt i gang.

  • Sandblåsing av overbygget er fullført og innsiden er ferdig malt.
  • Isolering og legging av gulv har startet i de øverste etasjene.
  • Installering av utstyr, blant annet hovedmotorene vil starte i neste uke.

21.08.13: Painting and sandblasting of the hull for Yard no. 130 is well underway.

  • Sandblasting of the superstructure has been completed and the inside has been painted.
  • Insulation works and floor laying has started on the upper decks.
  • Installation of equiptment, such as main engines will commence next week.

 

 

Teknisk informasjon bygg nr. 130 - Technical Information Yard no. 130

 

 

Images from Angholmen