simek
Simek time

facebook follow

simek
3-DSC 0173-001    

C dekket - C deck

   

ST-216-2010091-2-side p sjbakgrunn-03112011 Medium

   

Tegning av bygg nr. 130

Drawing of Yard no. 130

   

130 - Oppdatering uke 37

14.09.13: Arbeidet på bygg nr. 130 forsetter for fullt i uke 37. Rundt 230 mann arbeider nå med nybygget.
  • Isolering og legging av gulv pågår på alle dekk.
  • Baderommene har blitt installert på C-dekket.
  • Propellene akterut står klare for montering.
  • Rør- og kabelarbeid har kommet godt i gang.
  • Resten av skroget skal sandblåses og males i uke 40.

 

14.09.13: Work on Yard no. 130 is proceeding well in week 37. 230 men are currently working on the newbuilding.
  • Insulation works and floor laying is proceeding well on all decks.
  • Bathrooms have been installed on C-deck.
  • Aft propellers have been positioned and are ready for installation.
  • Pipe- & cable works has commenced well.
  • Remaining parts of the hull is to be sandblasted and painted during week 40.

Teknisk informasjon bygg nr. 130 - Technical Information Yard no. 130

 

 

 

Images from Angholmen