simek
Simek time

facebook follow

simek
04-DSC 0026-001

Mess - Messen

08-DSC 0044-001

Bridge - Broen
01-DSC 0012-001

130 - Outfitting update week 4

22.01.14: Outfitting of Yard no. 130 is proceeding well.
  • Final furnishing and interior work is ongoing and will be completed over the next few days.
  • Successfull start-up of the main engines was carried our last week.
  • Seatrails in week 6 and 7.

The ship will be delivered to Gulf Offshore Norway in mid-February.

 

22.01.14: Utrustningen av bygg nr. 130 er i rute.
  •  Den siste møbleringen og interiørarbeidet pågår og vil bli fullført i løpet av de neste dagene.
  • Vellykket oppstart av hovedmotorene ble gjennomført forrige uke.
  • Prøvetur i uke 6 og 7.

Skipet skal leveres til Gulf Offshore Norge i februar.

 

 

Teknisk informasjon bygg nr. 130 - Technical Information Yard no. 130

 

Images from Simek