simek
Simek time

facebook follow

simek
03-DSC 0016-001    

Upper Engine Room - Øvre maskinrom

   

06-DSC 0026-001

   
Mess - messen/spisesal    
01-DSC 0002-001    
Simek Yard nr. 130    

130 - Completed seatrials

12.02.14: The team, consisting of technical representatives from the builder, inspectors from the company/owner and certification officials has completed the seatrials with yard nr. 130.
 
The team are conducting the sea trial to measure the vessel’s performance and general seaworthiness. Testing of the vessel’s speed, maneuverability, equipment and safety features are conducted
 
Finishing touch is currently being made to the ship at Simek. The ship will be delivered to the owners over the few next days and the naming ceremony will be held at Simek on Saturday 15th of February.
 
12.02.14: Teamet, bestående av tekniske representanter fra verftet, inspektører fra rederiet og sertifiseringspersonell har nå gjennomført prøveturene med bygg nr. 130.
 
 
Mannskapet gjennomfører prøveturen for å måle fartøyets ytelse og generelle sjøegenskaper. Testing av fartøyets hastighet, manøvreringsevne, utstyr og sikkerhetsfunksjoner blir utført.
Den siste finpussen blir nå gjort ombord på skipet. Skipet skal leveres til rederiet i løpet av de neste dagene. Skipsdåpen holdes her ved Simek lørdag 15. februar.