simek
Simek time

facebook follow

simek

 

Ny kontrakt til Simek A/S.

Arbeid sikret frem til mai 2014.

 MM85MSV-5

Simek A/S har signert kontrakt med rederiet Simon Møkster Shipping AS i Stavanger. Det blir verftets nybygg nr. 127. 

Simon Møkster Shipping AS er et selskap som opererer 23 båter vesentlig i Nordsjøen og Barentshavet. Spesial båter som utfører redning, olje oppsamling, brannslukning og tauing i tillegg til vanlige offshore tjenester som forsyning til plattform, anker operasjoner og andre forsynings tjenester, med ca. 550 personer ansatt på sjø og land. 

Rederiet er et tidligere bekjentskap for Simek A/S, da vi leverte 2 skip til rederiet henholdsvis «Stril Mariner» i oktober 2009 og «Stril Mermaid» mars 2010. «Stril Mariner» var tidligere i år tilbake på Simek A/S for en større ombygging. 

Nybygget er ett 85,45 m langt spesial skip av typen MM 85 MSV, og kontrakten gir arbeid for Simek A/S og Flekkefjord Elektro AS frem til leveringen i mai 2014.

Skipet er designet av Multi Maritime AS i Førde, og er en videreutvikling av 2 båter som rederiet fått levert fra ett annet norsk verft tidligere. Her har en tatt erfaringene fra disse båtene sammen med innspill fra mannskapene og tegnet den nye båten. Som skal kunne utføre diverse undervanns arbeid og inspeksjoner over hele verden.

Nybygget får diesel elektrisk fremdrifts anlegg ved 4 stk. generatorer sett på totalt ca. 6.490 kW, som leverer strøm til bl. a. 2 stk elektriske drevne propellere bak, hver på 1.600 kW, og vi gi en forventet fart på ca.14,5 knop. I tillegg skal skipet utstyres med 1 stk sidepropeller og 2 stk oppsvingbare propellere forut.

Skipet får følgende hoved-dimensjoner:

            Lengde over alt                                              85,45 m

            Bredde                                                           18,00 m

            Dybde til vær dekk                                           8,60 m

 

Innredningen er for totalt 90 personer, fordelt på 20 stk 1-manns og 35 stk doble lugarer, alle med dusj og toalett. Det vil bli lagt stor vekt på utformingen av innredningen om bord med tanke på mannskapets trivsel.

Skipet skal bygges til høyeste klasse i Det norske Veritas med følgende klassenotasjoner; D.n.V. +1A1, GENERAL CARGO CARRIER, SPS, SF, E0, HELDK-S, DYNPOS - AUTR, NAUT OSV (A), COMF-V(3), CLEAN.

Skipet skal og tilfredsstille Norske og internasjonale myndigheters krav.

Skipet har en del nye utfordringer for oss, i tillegg til en innredning på 90 mann, med tilhørende ekstra krav til rednings utstyr og stabilitetskrav som følge av SPS klassen, skal skipet og utstyres med helikopter dekk og en offshore kran på 60 ton som skal kunne håndtere last helt ned til 2000 m dyp.

Med denne kontrakten, som har en verdi på ca. NOK 340.000.000,-, har Simek A/S som sagt arbeid ut mai 2014, selv om det fortsatt er små hull i produksjonen som vi håper å fylle med annet arbeid. Total ordrereserve for Simek A/S er derved i underkant av 1,5 milliarder.

 

Informasjon fra Møkster:
B. 127 - Møkster.pdf

 

Simon Møkster Shipping AS plasserer ordre for sub-sea  fartøy ved SIMEK

Møkster satser videre innenfor sub-sea med kontrahering av et skip som er spesialdesignet for å utføre arbeid innenfor ROV, survey, dykking og lettere konstruksjons aktiviteter. Skipet  er også designet med tanke på å utføre tjenester til oppbygging av offshore vindmølleparker. Skipet er designet av Multi Maritime AS i Førde og har benevnelsen MM85 MSV. Skipet er en videreutvikling av fartøyene ”Atlantis Dweller” (2009) og ”Stril Explorer” (2010).

 ”Atlantis Dweller” er solgt til Fugro RUE, mens ”Stril Explorer” er heleid av Møkster. ”Stril Explorer” startet 23. mai på en ny kontrakt med Hallin Marine som har varighet på et år med to årlige opsjoner.

MM85 MSV har følgende hovedparametre:

 • ·Lengde: 85,45m
 • ·Bredde: 18,00m
 • ·Bemanning for totalt 90 mann, SPS kode og livbåter.
 • ·Effektiv logistikk og fasiliteter for ledelse av subsea operasjoner inkludert data prosesserings rom og konferanserom. 
 • ·DP II med diesel elektrisk fremdriftssystem.
 • ·Helikopterdekk forskjøvet for å oppnå rett skuteside. 
 • ·60T aktiv hiv kompensert krane (2000m), 10T hjelpe winsj (2000m) og 10T dykkekran til 100m.
 • ·Stor innedørs hangar med plass for to ROV/dykke systemer som kan settes ut på hver side.
 • ·Dekk i to høyder (shelter- og hoved dekk) med totalt 1175m2 dekksplass inklusive hangar for god og effektiv dekkskapasitet.
 • ·Spesialdesignet for å kunne arbeide nærme land.
 • ·Stor fokus på miljø for personell med fire motorer plassert akter i skipet for å redusere støy i overbygget.
 • ·Svært gode manøvreringsegenskaper med to azimuth propeller og en tunnelthruster i baug seksjonen.

 

Møkster ser frem til å fortsette samarbeidet med SIMEK der Møkster tidligere har fått levert to forsyningsskip som er levert til avtalt tid og god kvalitet.

 

Møkster har tro på fremtiden innenfor segmentet som skipet skal arbeide i med et spennende marked både nasjonalt og internasjonalt.

 

Nybygget skal leveres i mai 2014.