simek
Simek time

facebook follow

simek
hull

MM85MSV-5

Tegning av bygg nr. 127 

Drawing of Yard no. 127

127 - Hull has been completed

20.10.13: Hull for yard no. 127 has been completed.

All units have been assembled and the hull is now complete. Painting of tanks has commenced. The hull will be sandblasted and painted before towage to Simek.

The ship will be delivered to Simon Møkster Rederi in May 2014.

 

20.10.13: Skroget til bygg nr. 127 er nå komplett.

Alle seksjonene har blitt satt sammen til en helt skrog. Maling av tanker har startet og skroget skal sandblåses og males før det taues til Simek.


Skipet skal leveres til Simon Møkster Rederi i mai 2014.

 

 

 

Teknisk informasjon bygg nr. 127 - Technical Information Yard no. 127

Images from Poland