simek
Simek time

facebook follow

simek
skid lekter    

Yard no. 127 in Poland - Bygg nr. 127 i Polen

   

1

   

127 - Launching process has commenced

20.12.13: Skidding, a part of the launching process of Yard no 127 commenced in Poland today.

Skidding means to move the hull centimeter by centimeter on beams from the ground onto a submersible barge. Later, the hull will be launched by lowering the barge below water.

 
20.12.13: Skidding, som er en del av sjøsettingsprosessen av bygg nr. 127 startet i Polen i dag.

 

Skidding vil si å flytte skroget centimeter for centimeter på bjelker fra land over på en nedsenkbar lekter. Senere vil skroget bli sjøsatt ved å senke lekteren under vann.

Teknisk informasjon bygg nr. 127 - Technical Information Yard no. 127

 

Images from skidding in Poland

Construction images images from Poland