simek
Simek time

facebook follow

simek
01-DSC 1960-001

08-DSC 2013-001

MM85MSV-5

Tegning av bygg nr. 127 

Drawing of Yard no. 127

127 - Construction update week 9

27.02.14: Construction and outfitting of Yard no. 127 continues.

Painting of technical rooms below deck has been completed. Painting of the exterior hull will commence in a few weeks.

Large amounts of equipment has been installed onboard, such as main engines, propulsion equipment and switchboards. Installation of the ships two 1600KW Azimuth propellers has commenced

--

27.02.14: Konstruksjon og utrustning av bygg nr. 127 fortsetter.

Tekniske rom under dekk er ferdig malt.  Maling av skroget utvendig vil starte i løpet av få uker.

Store mengder utstyr er allerede installert om bord, blant annen hovedmotorer, fremdriftsutstyr og sentralbord. Installasjon av skipets to 1600KW Azimuth propeller har startet.


Teknisk informasjon bygg nr. 127 - Technical Information Yard no. 127

 


Images from Angholmen