simek
Simek time

facebook follow

simek
10-DSC 0023-001    

Mess room - Messen (spisesal)

 

 

12-DSC 0027-001

 

 

Galley  - bysse (kjøkken)    
25-DSC 0074-001    

Exterior view of Yard no. 127

Bygg nr. 127

   

127 - Outfitting continues

12.05.14: Interior work is well underway on all decks.

Start up of various systems has commenced in different areas on the ship - such as heat, main engines and electricity.

The ship will commence its technical sea trials in approx. two weeks.

The ship will be delivered to its owners at the end of May 2014.

--

 

12.05.14: Interiørarbeidet fortsetter med god fremgang på alle dekk.

Oppstart av forskjellige systemer har startet ombord på skipet - blant annet varme i innredning, hovedmotorer og strøm.

Skipet skal ut på tekniske prøveturer om ca. to uker.

Skipet skal leveres til eieren i slutten av mai 2014.

 

 

Teknisk informasjon bygg nr. 127 - Technical Information Yard no. 127

 

 
Images from Simek