simek
Simek time

facebook follow

simek
2-DSC 0608    
     

Vedlikehold av Hidraferja

13.06.13: "Hidraferja" er inne på Simek for et lite opphold. Ferjen skal sandblåses og males.

Ferjen går vanligvis på ruten mellom Kvellanstrand og Launes på Hidra utenfor Flekkefjord.

13.06.13: The local ferry "Hidraferja" has arrived to Simek for a short stay. It is to be sandblasted and painted.

The ferry runs on route between Kvellanstrand and Launes on Hidra, outside Flekkefjord.