simek
Simek time

facebook follow

simek
02-DSC 0095-001

Lower Engine Room - Nedre maskinrom

04-DSC 0109-001

Day Room - Oppholdsrom

130 - Project update week 52

30.12.13: Outfitting of Yard no. 130 continues.

All departments are on schedule. Diesel refueling and startup of the main engines will commence in beginning of January.
 

Yard no. 130 will be delivered in February 2014 to Gulfmark Offshore Norway.

 

30.12.13: Utrustning av bygg nr. 130 forsetter.

Alle avdelingene er i henhold til tidsplanen. Fylling av drivstoff og oppstart av hovedmotorene vi skje i begynnelsen av januar.

Bygg nr. 130 skal leveres i februar 2014 til Gulfmark Offshore Norge.


Teknisk informasjon bygg nr. 130 - Technical Information Yard no. 130

 

Images from Simek