simek
Simek time

facebook follow

simek
DSC03225 edit Large DSC 1375 001

Certification of newbuilding

16.10.15: Multi-purpose Salvage Ice-breaker "Beringov Proliv" completed certification tests in Flekkefjord earlier this week. The main goal consisted of testing the vessel’s towing force by hooking the vessel up to a shore based bollard with a steel wire and monitor wire tension with special monitoring equipment.

The ship did well and exeeded her expectations - she pulled 89 tonnes during three hours using maximum engine power. 

The ship is built by Nordic Yards Wismar GmbH to the order of Rosmorrechflot for FSI Sea Rescue Service of Rosmorrechflot. The ship’s port of registration is Murmansk.

"Beringov Proliv" and her sister "Murman" is of MPSV06 design: Multi-purpose Salvage Ice-breaker vessel is rated Icebreaker 6. The vessels have ice-breaker stem, enlarged double-tier forecastle deck and superstructure located in the foremost part of the vessel. 

Characteristics: LOA – 87.75 m, BOA – 19.10 m, depth – 9.00 m. draught – 6.52 m, full speed – 15 knots, crew – 22 including 2 medics, special personnel. Class notation of Russian Maritime Register of Shipping - КМ (*) Icebreaker 6 [2] AUT1-ICS OMBO FF2WS DYNPOS-2 EPP Salvage ship.

Multi-purpose MPSV06 salvage vessel should carry out operations as follows:

 • Give techincal assistance and patrolling areas.
 • Emergency salvage operations and rescue searchs.
 • Give technical support and help in the regions dangerous for navigation and marine products.
 • Towage of vessels.
 • Fulfillment of ice-breaker operations in port and near-port areas, also in frozen non-arctic seas when ice thickness is less than 1.5 m
 • Fire-extinguishing of burning oil on water surface, elimination of marine oil spills.
 • Investigation of sea floor and damaged objects when depth is less than 1000 m.

16.10.15: Isbryteren "Beringov Proliv" gjennomførte sertifiseringstester i Flekkefjord tidligere denne uken. Hovedmålet besto i testing av slepekraft - skipet skulle bruke maksimal kraft for å trekke en stålkabel i tre timer. Skipet gjorde det bra og oversteg forventningene - hun trakk 89 tonn i løpet av tre timer med maksimal motorkraft.

Skipet ble bygget av Nordic Yards Wismar GmbH til rederiet Rosmorrechflot. Skipet er registrert i Murmansk. "Beringov Proliv" og hennes søster "Murman" er blitt bygget etter MPSV06 design: Flerbruks-redningsisbryter Eller Multifunksjons Isbryter). Fartøyetne har isbryter klasse og er tilpasset etter det:  typisk "isbryterbaug", forsterket dobbelt-lags skrog og innredning for mannskap som ligger i fremste del av fartøyet.

Tekniske fakta: Lengde - 87,75 m, bredde - 19,10 m, dybde - 9,00 m - maks fart - 15 knop, mannskap - 22 inkludert 2 sykepleiere.  

Isbryteren skal blant annet utføre operasjoner som følgende:

 • Gi teknisk assistanse og patruljere områder
 • Bergingsoperasjoner og redningssøk
 • Gi teknisk støtte og hjelp i regioner som er til fare for navigasjon
 • Sleping av fartøyer
 • Oppfylle isbryterkrav ved operasjoner i havneområder
 • Slokking av brennende olje på vannoverflaten, eliminering av marint oljesøl
 • Undersøkelse av havbunnen og skipsvrak på mindre en 1000 meters dyp