simek
Simek time

facebook follow

simek

"Siem Pilot" arrives at Simek

The offshore vessel Siem Pilot has spent the past two years patrolling the waters of the Mediterranean and rescuing thousands of desperate refugees from drowning. Wednesday morning it arrived at Simek. 

The ship will stay at the yard for approximately four weeks while various maintenance work and upgrades will be executed. Among several tasks to be completed, one of the largest will be the installation of fire fighting equipment, also called "Fi-Fi".

The vessel, which was built to serve offshore oil platforms, wound up being chartered to the Norwegian government as its contribution to the EU’s refugee rescue and border patrol effort known as Frontex. Newspaper Stavanger Aftenblad reported that the Siem Pilot picked up 34,278 people fleeing Northern Africa in rickety boats or overfilled inflatable rafts. 

Simek was awarded the contract of carrying out maintenance work and upgrades of the supply vessel, before it sets it course towards Canada, entering a contract with Secunda Canada. The vessel will be used for towing of ice bergs, stand-by rescue operations and supplying oil rigs outside the coast of Newfoundland. 

 

--

Forsyningsfartøyet Siem Pilot har de siste to årene patruljert Middelhavets farvann og reddet tusenvis av desperate flyktninger fra drukning. Onsdag morgen kom det til Simek.

Skipet vil bli liggendes ved verftet i ca fire uker mens vedlikeholdsarbeid og oppgraderinger vil bli utført. Blant flere oppgaver som skal gjennomføres, vil en av de største være installasjon av brannslokkingsutstyr, også kalt "Fi-Fi".

Fartøyet, som ble bygd for å betjene oljeplattformer offshore, ble i 2015 hanket av den norske regjeringen som bidrag til EUs flyktningredning og grensepatruljearbeid, kjent som operasjonen Frontex. Stavanger Aftenblad rapporterer at Siem Pilot plukket opp 34 278 personer som flyktet fra Nord-Afrika i ustabile båter eller overfylte oppblåsbare flåter.

Simek ble tildelt kontrakten for å utføre vedlikeholdsarbeid og oppgraderinger av forsyningsfartøyet, før det setter kursen mot Canada, for å gå på kontrakt for Secunda Canada. Fartøyet vil bli brukt til tauing av isfjell, standby-redningsoperasjoner og som forsyningsfartøy for oljerigger utenfor kysten av Newfoundland.

 

Images from Flekkefjord