simek
Simek time

facebook follow

simek

134 & 135 - Outfitting continues

08.01.18: Outfitting continues on Yard no. 134 and 135
134:
  • Start up of main engine has commenced. Start up on various systems will be initiated continuosly.
  • Outfitting continues in accomodation areas. Furnishing will commence shortly.
  • Seatrials scheduled towards end of month.

135 Sealord:

  • Welding of block joints continues throughout the vessel. Applies to blocks which were lifted onto hull after launching in December.
  • Outfitting continues throughout accomodation decks in superstructure. Furnishing of cabins will commence shortly.
 
08.01.18: Utrustningen fortsetter på bygg nr. 134 og 135

134:

  • Oppstart av hovedmotoren er igang. Oppstart av andre systemer vil bli satt i gang fortløpende.
  • Utrustningen fortsetter i innredningen. Møblering av lugarer og fellesområder vil starte snart.
  • Prøveturer vil skje i slutten av måneden.

135 Sealord:

  • Sveising av blokksjøter pågår. Dette gjelder de seksjonene som ble løftet ombord etter sjøsettingen. 
  • Utrustninger fortsetter på de ulike dekkene i overbygget. Møblering av lugarer vil starte snart.
Bygg nr. 135 leveres til rederiet i mars 2018.

 

Images from Simek