simek
Simek time

facebook follow

simek

135 - Sea trial has commenced

First day of the sea trial is used to perform various tests like:

  • Test of anchor release time.
  • MOB boat launching at 5 knots.
  • Adjustment of the ships bow thruster.
  • Adjustment of radar equipment.

During the late evening hours the vessels max speed will be tested.

Bollard pull test and winch test will be carried out tomorrow Sunday 15th April.

Technical representatives from the builder, inspectors from the company/owner and certification officials from Norway and New Zealand are attending the sea trial.

-

I løpet av den første dagen blir diverse tester gjennomført, blant annet:

  • Tidsbruk på å slippe ut ankeret.
  • Sjøsetting av MOB båt i fart - 5 knop
  • Justering av skipets sidepropeller baug og akter.
  • Justering av radar

I løpet av kvelden og natten skal skipets max fart testes.

I morgen vil det bli foretatt test av trekkraften.

Tekniske representanter fra verftet, inspektører fra rederiet og sertifiseringspersonell fra Norge og New Zealand er til stede under prøveturen.