simek
Simek time

facebook follow

simek
2-DSC 0037
 
Boa Sund
3-DSC 0039
 Block 1

133 - First blocks at Simek

25.10.14: First blocks arrived at Simek last week.

Block 5, the superstructure has been taken into the covered painting shed to be sandblasted and later covered with a layer of priming.

Block 1, the aft hull section has been taken into the covered construction hall awaiting sandblasting and priming after block 5 has been completed.

Block 2 and block  is also awaiting the same threatment.

The barge is again on its way to Poland to pick up the two latest blocks for Yard no. 133, block 3 and 4.

 

Follow the towage here: Boa Sund & Simek II on Marinetraffic

Yard no. 133 will be delivered to Fletcher Shipping Ltd. in April 2015.

--

25.10.14: De første seksjonene ankom Simek tidligere denne uken.

Blokk 5, overbygget har blitt tatt inn i malerhallen for å bli sandblåst og senere dekket med et lag grunning.

Blokk 1, den bakerste delen av skroget står inne i byggehallen og venter på å bli sandblåst og grunnet etter blokk 5.

Blokk 2 venter også på den samme behandlingen.

 

Lekteren er igjen på vei til Polen for å hente de to siste seksjonene til Bygg nr. 133, blokk 3 og 4.

Følg slepet her: Boa Sund & Simek II på Marinetraffic

Bygg nr. 133 skal leveres til Fletcher Shipping Ltd. i april 2015.

 

Technical information Yard no. 133 - Teknisk informasjon bygg nr. 133