simek
Simek time

facebook follow

simek
2

6

Yard no. 129, a ST-216 Arctic design.

131 - Construction has commenced

 

22.08.14: Construction of units has commenced and the first units are now complete. The units will in turn be assembled and create blocks which in the end will form a complete hull.

 

Yard no. 131 will be a sister ship of Yard no. 129 and Yard no. 130 - delivered respectively in July 2013 and February 2014. The new building will be delivered to Gulf Offshore Norway in November 2015.

The hull will be built in Turkey and then it will be towed to Flekkefjord for outfitting, sea trials, christening and delivery. This is the first time Simek orders from a yard in Turkey.

 -

22.08.14: Bygging av uniter har kommet i gang i Tyrkia, og de første er nå ferdig produsert. Unitene blir i sin tur satt sammen til blokker som til slutt vil danne et komplett skrog.

Bygg nr. 131 vil bli et søsterskip av bygg nr 129 og bygg nr 130, levert henholdsvis i juli 2013 og februar 2014. Nybygget skal leveres til Gulf Offshore Norge i november 2015.

Skroget til nybygget skal bygges i Tyrkia før det slepes til Flekkefjord for utrustning, prøveturer, dåp og overlevering. Dette er første gangen Simek bestiller skrog ved et verft i Tyrkia. 

Teknisk informasjon Bygg nr. 131 - Technical information Yard no. 131

 

Images from Turkey.