simek
Simek time

facebook follow

simek
DSC 0043 001

Simek yard No.131

Utsetter nybygg til 2017.

Gulf Offshore Norge kontraherte i april 2014 et plattformforsyningsskip av design ST-216 Arctic med Simek AS. På grunn av nedgangen i markedet har verftet sammen med rederiet og bank inngått en avtale om å utsette leveringen av bygg nr. 131 til januar 2017. 

Skipet vil bli ferdigstilt før det legges i opplag ved Simek. Slik kan rederiet hurtig ta skipet ut av opplag og ta levering av skipet hvis det skulle bli aktuelt før den nye leveringsdatoen. 

Skipet vil fortsatt være registrert i skipsbygging-registeret slik at formell overlevering kan gjøres i januar 2017. 

-

Gulf Offshore Norway, Simek AS and their bank have agreed to postpone delivery of Yard no. 131, a platform supply vessel ordered by Gulf Offshore in april 2014. The vessel is now due for delivery in January 2017, instead of previoulsy agreed Q1 2016.

The vessel will be completed then laid up at Simeks facilities until the new delivery date. 

The vessel will remain in shipbuilding registry so formal handover and delivery can be done in January 2017.