simek
Simek time

facebook follow

simek

131 - Outfitting update week 39

09.02.16: Utrustningen av bygg nr. 131 fortsetter.
Disse bildene viser deler av arbeidet som pågår med interiøret i overbygget.
 

Skipet vil bli ferdigstilt før det legges i opplag ved Simek. Skipet vil fortsatt være registrert i skipsbygging-registeret slik at formell overlevering kan gjøres i januar 2017. 

Rederiet Gulfmark har tidligere fått levert to like skip her hos Simek. Bygg nr. 129 North Pomor ble levert i juli 2013 mens bygg nr. 130 North Cruys ble levert i februar 2014.

 
09.02.16: Outfitting continues on Yard no. 131.
A slideshow with pictures showing parts of the ongoing work with interior in the superstructure.
 

The vessel will be completed then laid up at Simeks facilities and will remain in shipbuilding registry so formal handover and delivery can be done in January 2017.

Shipping gigant Gulfmark Offshore has previously taken delivery of two Platform Supply vessels of the same design. Yard no. 129 North Pomor delivered in July 2013 and Yard no. 130 North Cruys