simek
Simek time

facebook follow

simek

131 - Soon ready for sea trials

07.03.16: Yard no. 131 will soon be ready for sea trials. In addition to cleaning and provisioning, only a few minor installations and modifications remain before the newbuilding is ready for its first sea trials. The sea trial will commence this coming Friday at 8:00 AM. 
 

Various operations and tests will be conducted during the sea trail to measure the vessel’s performance and general seaworthiness. Testing of the vessel’s speed, maneuverability, equipment and safety features are conducted. Adjustments of the ships bow and aft thrusters will also be conducted and completed. 

Technical representatives from the builder, inspectors from the company/owner and certification officials will be attending the sea trial.

After completing the first sea trials, the vessel will be laid up at Simek until the ship owners is ready to take delivery of the vessel. Estimated delivery date will be in January 2017, but this could change.

07.03.16: Bygg nr. 131 vil snart være klar for prøvetur. I tillegg til rengjøring og klargjøring, gjenstår det noen få installasjoner og modifikasjoner før skipet er klar for prøveturen førstkommende fredag klokken 08:00. 
 
Prøveturen gjennomføres for å måle fartøyets ytelse og generelle sjøegenskaper. Testing av fartøyets hastighet, manøvreringsevne, utstyr og sikkerhetsfunksjoner blir utført. Justering av skipets sidepropeller i baug og akter vil også bli gjennomført og fullført.
 
Tekniske representanter fra verftet, inspektører fra rederiet og sertifiseringspersonell er til stede under prøveturen. 
 
Etter at prøveturen er fullført bil skipet bli lagt i opplag ved Simek frem til rederiet vil ha skipet levert. Leveringen vil skje i 2017, eller før hvis det er ønskelig fra rederiets side.