simek
Simek time

facebook follow

simek

132 - Construction has commenced

All 3D-drawings for Yard no. 132 has been completed.

The drawings include all steel structures of the vessel. Pipes are also added to the drawings.

When Simeks own technicians have completed the drawings, they are sent to the construction yard. On this project  we are cooperating with three yards in Poland. The workers will construct the steel blocks for the vessel according to drawings, under supervision of Simek.

When construction completes on steel blocks, they will be loaded onto a floating barge and towed to Simek for sandblasting, priming and painting prior to assembly in our  heated construction hall. 

Yard no. 132 will be the first fishing vessel built and delivered from Simek since 2008, when "Lunar Bow - Yard no. 113" was delivered to Lunar Fishing. Simek has, like many other yards concentrated on high demands from the Offshore industry the last few years. After the recent turmoil in this market , it has become necessary to look at other markets such as well boats and smaller fishing vessels.

Yard no. 132 will be delivered to its owners by the end of 2016.

--

Alle 3D-tegninger til bygg nr. 132 er nå klare for utsending til skrogverft.

Tegningene omfatter alle stålkonstruksjoner på fartøyet , samt alle rør som skal installeres.

Etter at Simeks egne tegnere har fullført modellen, blir tegningene sendt til skrogverftet. På dette prosjektet samarbeider vi med tre verft i Polen. Arbeiderne der vil bygge stålblokkene til skipet i henhold til tegningerne, under veiledning fra Simek sine inspektører. Etterhvert som stålblokkene blir ferdigstillt, vil de bli lastet ombord på en lekter og slept til Simek for sandblåsing , grunning og maling før montering i vår tildekkede og oppvarmede byggehall

Bygg nr. 132 blir den første fiskebåten levert fra Simek siden 2008, da "Lunar Bow - Yard no. 113" ble levert til Lunar Fishing. De siste årene har Simek, som mange andre verft konsentrert seg om høy etterspørsel fra offshoreindustrien. Etter den siste tidens uro i dette markedet har det blitt nødvendig å se på andre markeder. Man ser nå på mindre tonnasje, og man håper å sikre seg byggingen av brønnbåter, fôrbåter eller mindre fiskefartøy når markedet er slik som det er.

Bygg nr. 132 vil bli levert til rederene mot slutten av 2016. 

 

Technical information Yard no. 132 - Teknisk informasjon bygg nr. 132

 

tegning 1tegning 2

Skipet med og uten stål. Kun installasjoner og rør vises på tegningen nederst.

Vessel with and without steel structures. Only equipment and pipes are shown on the bottom image.

'