simek
Simek time

facebook follow

simek

132 - Construction has commenced

31.05.16: After a halt in the production, work has commenced on the first blocks for Yard no. 132.  There will be a high level of activity at Simek until end of 2016.  

Production Manager Hans Jørgen Fedog at Simek is pleased with the rising level of activity at the Yard. . - We currently have 100 men working on the vessel. During the project we will have 200 workers, says Fedog .

Yard no. 132 will be the first fishing vessel built and delivered from Simek since 2008, when "Lunar Bow - Yard no. 113" was delivered to Lunar Fishing. Simek has, like many other yards concentrated on high demands from the Offshore industry the last few years. After the recent turmoil in this market , it has become necessary to look at other markets such as well boats and fishing vessels.

Yard no. 132 will be delivered to its owners by the end of 2016.

--

31.05.16: Etter en stans i produksjonen har arbeidet startet på de første blokkene for bygg nr. 132.  Det vil være et høyt aktivitetsnivå ved Simek frem til slutten av 2016.

Produksjonssjef Hans Jørgen Fedog ved Simek er fornøyd med å kunne tilby arbeid igjen.

– Vi har 100 mann inne som jobber på fiskebåten. I løpet av prosjektet skal vi opp i 200 mann, sier Fedog.

Bygg nr. 132 blir den første fiskebåten levert fra Simek siden 2008, da "Lunar Bow - Yard no. 113" ble levert til Lunar Fishing. De siste årene har Simek, som mange andre verft konsentrert seg om høy etterspørsel fra offshoreindustrien. Etter den siste tidens uro i dette markedet har det blitt nødvendig å se på andre markeder. Man ser nå på mindre tonnasje, og man håper å sikre seg byggingen av brønnbåter, fôrbåter eller fiskefartøy når markedet er slik som det er.

Bygg nr. 132 vil bli levert til rederene mot slutten av 2016.