simek
Simek time

facebook follow

simek

132 - Superstructure installation

01.10.16: Yard no. 132 was successfully launched this morning. Immidiately after launching, the hull was towed to shore and the superstructure was thereafter hoisted into position on the hull.

Yard no. 132 will be delivered to its owners by the end of 2016.

--

01.10.16Dagen startet med en vellykket sjøsetting av bygg nr. 133. Umiddelbart etter sjøsettingen ble skroget tauet inn og fortøyd ved piren - etterfulgt av installasjon av overbygget.

Bygg nr. 132 vil bli levert til rederene mot slutten av 2016.