simek
Simek time

facebook follow

simek

132 - Outfitting update week 45

10.11.16: Outfitting continues on Yard no. 132 in week 45.

  • Funnel structure, bow mast and radar mast has been installed.
  • Furnishing has commenced in crew cabins.
  • Start up procedures of main engine and auxiliary engine has commenced and continues. 

Yard no. 132 will be the first fishing vessel built and delivered from Simek since 2008, when "Lunar Bow - Yard no. 113" was delivered to Lunar Fishing. 

Yard no. 132 will be delivered to its owners by the end of 2016.

--

10.11.16: Utrustningen fortsetter på bygg nr. 132.

  • Baug mast, radar mast og skortstein har blitt installert.
  • Arbeidet med møblering av lugarene har startet.
  • Oppstart av hovedmotor og hjelpemotor er i gang. 

Bygg nr. 132 blir den første fiskebåten levert fra Simek siden 2008, da "Lunar Bow - Yard no. 113" ble levert til Lunar Fishing.

Bygg nr. 132 vil bli levert til rederene mot slutten av 2016.