simek
Simek time

facebook follow

simek

132 - Soon ready for sea trials

23.11.16: In addition to cleaning and provisioning, only a few minor installations and modifications remain before the newbuilding is ready for its first sea trials. The sea trial will commence this coming Saturday at 7:00 AM. 
 

Various operations and tests will be conducted during the sea trail to measure the vessel’s performance and general seaworthiness. Testing of the vessel’s speed, maneuverability, equipment and safety features are conducted. Adjustments of the ships bow and aft thrusters will also be conducted and completed. 

Technical representatives from the builder, inspectors from the company/owner and certification officials will be attending the sea trial.

 

--
23.10.16: I tillegg til rengjøring og klargjøring, gjenstår det noen få installasjoner og modifikasjoner før skipet er klar for prøveturen førstkommende fredag klokken 08:00. 
Prøveturen gjennomføres for å måle fartøyets ytelse og generelle sjøegenskaper. Testing av fartøyets hastighet, manøvreringsevne, utstyr og sikkerhetsfunksjoner blir utført. Justering av skipets sidepropeller i baug og akter vil også bli gjennomført og fullført.
Tekniske representanter fra verftet, inspektører fra rederiet og sertifiseringspersonell er til stede under prøveturen. 

 

Technical information Yard no. 132 - Teknisk informasjon bygg nr. 132

Images from Simek