simek
Simek time

facebook follow

simek

134 - Construction update week 31

03.08.17: Construction of blocks for Yard no. 134 has been completed.
Laying of piping throughout the two steel blocks are underway, along with general outfitting.
Superstructure constructed at Simek has been completed and is ready for sandblasting, priming and painting.
Yard no. 134 will be delivered to its owners in December 2017.

 

03.08.17: Stårarbeidet på seksjonene til bygg nr. 134 er ferdigstilt.
Rørlegging er godt i gang ombord i begge seksjonene, sammen med annen utrustning.
Overbyggningen som er produsert på Simek er nå klar for sandblåsing, grunning og maling.