simek
Simek time

facebook follow

simek

135 - Construction update week 6

05.02.17: Construction of blocks for Yard no. 135 continues 
 
Five different blocks are being constructed at two locations in Poland. 
In addition to blocks being built in Poland, the superstructure including wheelhouse and the mast will be constructed at Simek.
 
Yard no. 135 will be delivered to owners in March 2018.
 
05.02.17: Konstruksjonen av seksjonene til bygg nr. 135 fortsetter.
 
Fem forskjellige blokker skal bygges på to ulike verft i Polen. 
I tillegg til blokkene som bygges i Polen, skal Simek selv bygge de øverste dekkene, inkludert brodekket og masten.
 
Bygg nr. 135 leveres til rederiet i mars 2018.