simek
Simek time

facebook follow

simek

135 - Construction update week 9

06.03.17: Construction of blocks for Yard no. 135 continues.
 
Five different blocks are being constructed at two locations in Poland. 
In addition to blocks being built in Poland, the superstructure including wheelhouse and the mast will be constructed at Simek. Steel work is well underway and near completion.
 
Yard no. 135 will be delivered to owners in March 2018.
 
06.03.17: Konstruksjonen av seksjonene til bygg nr. 135 fortsetter.
 
Fem forskjellige blokker skal bygges på to ulike verft i Polen. 
I tillegg til blokkene som bygges i Polen, skal Simek selv bygge brodekket og masten. Her er arbeidet godt i gang, og stålkonstruksjonene er tilnærmet ferdigstilt. 
 
Bygg nr. 135 leveres til rederiet i mars 2018.

 

Technical information Yard no. 135 - Teknisk informasjon bygg nr. 135

 

Images from Simek

Images from Poland