simek
Simek time

facebook follow

simek

135 - Construction update week 20

20.05.17: Construction of blocks for Yard no. 135 continues.
 
Block 5 steel structures are now completed, and the block has been moved to different location at the yard. Piping an other outfitting has commenced.
 
In addition to blocks being built in Poland, the superstructure including wheelhouse and the mast has been constructed and completed at Simek.
 
Yard no. 135 will be delivered to owners in March 2018.
 
20.05.17: Konstruksjonen av seksjonene til bygg nr. 135 fortsetter.
 
 Stålarbeidet på Blokk 5 er ferdigstilt, og blokken har blitt flyttet til et annet område på verftet det blokken skal ferdigstilles med rør og annen utrustning.
 
I tillegg til blokkene som bygges i Polen, har Simek selv bygget de øverste dekkene, inkludert brodekket og masten.
 
Bygg nr. 135 leveres til rederiet i mars 2018.