simek
Simek time

facebook follow

simek

135 - Outfitting update week 36

06.06.17: Outfitting continues on Yard no. 135
  • Main engine has been positioned and installed.
  • Block 2 will be positioned on slipway and joined with with block 1 shortly.
  • Outfitting in superstructure is proceeding well. Bottom profiles for partition bulkheads has been laid out on upper decks. Installation of bulkheads will follow shortly. 
  • The final towing with the last blocks for this newbulding will arrive at Simek at the end of September
06.06.17: Utrustningen fortsetter på bygg nr. 135
  • Hovedmotoren har blitt løftet ombord og installert.
  • Blokk 2 vil bli plassert på beddingen om kort tid, deretter vil sammensveising med blokk 1 starte umiddelbart.
  • Utrustningen i overbygget  går som planlagt. U-profiler for innvendig skott er lagt ut på de to øverste dekk. Arbeidet med å sette opp innvendig skott vil påbegynnes omgående.
 
Bygg nr. 135 leveres til rederiet i mars 2018.