Simek

Skipsbygging

Velkommen til denne bloggen om bygging av skip i Skandinavia. Vi Skandinavere har en stolt skipsbyggingstradisjon som strekker seg tilbake helt til vikingtiden. Tilknytningen til havet er dessuten viktig for mange av oss, kanskje særlig oss nordmenn, som har en svært langstrakt kystlinje. På grunn av disse grunnene, synes vi det er på sin plass å vie denne bloggen til nettopp dette temaet.

Skipsbygging er kunsten å konstruere og bygge skip og fartøyer. Det er et svært spennende felt, og vi håper du vil like nettsiden vår. Lær mer om skipsbygging i både moderne og historisk perspektiv, ved å følge denne bloggen videre.

Skip fra gammelt av

29 Jul 2021

Når vi setter alle våre kluter til kan vi få til det meste. Her ser vi et klipp fra 1996 der noen karer holder på med skroget på jekta Brødrene. Skipet bygger på hundreår gammel ingeniørkunst som angår båt-faget. I dag bygger flere og flere båter fra grunn av.

Skipsverftene i Norge

22 Jun 2021

Norge har en lang historie som sjøfartsnasjon, og har en rekke store skipsverft langs kysten. Disse arbeidsplassene kalles ofte for det mekaniske verkstedet, og får navn som Fosen Mek og Haugesund Mek. Her ser vi restaurering av en gammel skøyte - Værdalen. Skipsbygging er noe vi er stolte av her til lands.

Båter fra middelalderen

15 May 2021

I dag kalles de fleste en robåt, men før hadde de mange navn. Slik som en færing, som er en robåt med to par årer, mens en seksæring hadde tre par. Større båter kunne frakte handelsvarer som fisk og kjøtt, og ble kalt en byrding eller bording.