« Simek

Skip fra gammelt av

Når vi setter alle våre kluter til kan vi få til det meste. Her ser vi et klipp fra 1996 der noen karer holder på med skroget på jekta Brødrene. Skipet bygger på hundreår gammel ingeniørkunst som angår båt-faget. I dag bygger flere og flere båter fra grunn av.

29 Jul 2021